Stress i tal

20-30% af den danske befolkning skønnes at lide af stress. Dvs. mellem en og halvanden million mennesker.

Ca 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er direkte følge af stress.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil Stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020

Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med stressrelaterede hjerte-kar-sygdomme for ca. 900 millioner kroner.

I dag anslås stress at koste det danske samfund op mod 10 mia. kr. om året.

Omkring hver 4 dansker føler sig i dag stresset i et eller andet omfang, viser en Gallup-undersøgelse.

Osv. osv. osv.

Lad os ændre denne udvikling!